Studentska finansijska skripta

 • Iskustvo koje mi pomaže da bolje razumem finansije

Šta je Euribor i kako to utiče na mene?

Verovatno ste hiljadu puta čuli za ovaj bankarski izraz u prolazu i u ovom trenutku vas uopšte
ne zanima, nebitan je, dosadan, nije mi potrebno da se smaram sa još jednim dosadnim terminom...

Ali vrlo brzo će vas život demantovati i dovesti  u situaciju da vam je potreban bankarski kredit, a tada razumevanje ovog termina biće vam od značaja, da bi doneli ispravnu finansijsku odluku.

Zato hajde da brzo saznamo, šta je euribor, kako se izračunava, uticaj na bankarske kredite na ovom linku.

5 minuta vašeg vremena, za bolje buduće odluke.

Saznajte.

 

O Euriboru:

Euribor je engleska skraćenica od Euro Interbank Offered Rate i buklavni prevod na naš jezik je Međubankarska ponuđena stopa u evrima. Ovo je kamatna stopa po kojoj kreditne institucije (čitaj i Banke) pozajmljuju novac jedna drugoj, što se često naziva „cenom novca“.

Euribor se objavljuje svakodnevno, ali se zapravo ne odnosi na jednu kamatnu stopu.
To je zapravo prosek stopa po kojima evropske banke pozajmljuju novac jedna drugoj tokom određenog perioda. Postoji Euribor vrednost za svaki od definisanih Euribor uslova: nedelju dana, mesec, tri meseca, šest meseci i dvanaest meseci.

Mesečni prosek za 6-mesečni Euribor se najčešće koristi kao referentna vrednost za hiporekarne kredite  (čitaj stambene kredite – vrsta hipotekarnih kredita.

Kako se izračunava euribor?

Euribor izračunava Evropski institut za tržišta novca na osnovu kamatnih stopa koje svakodnevno traži od svake banke u zoni evra.

Euribor se izračunava tako što se eliminišu najviših 15% i najnižih 15% podnetih kamatnih stopa i izračunava aritmetička sredina preostalih vrednosti. Pojedinačne banke ne mogu uticati na vrednost Euribora.

Kako Euribor utiče na moj stambeni kredit?

Hipotekarni (stambeni) krediti mogu imati fiksne, varijabilne i kombinovane kamatne stope.
Hajde da vidimo koji je uticaj Euriobora u domenu Stambenih kredita sa varijabilnom kamatnom stopom koji su najčešće odobravaju.

Kod hipoteka sa varijabilnom kamatnom stopom, iznos koji plaćamo svake godine zavisi od dve komponente:

 1. 1. Referentna kamatna stopa, što je u našem slučaju 6M EURIBOR
 2. 2. Fiksna margina/doplata izražena u procentima koja se dodaje na referentnu kamatnu stopu i ostaje nepormenjena do kraja isteka kredita

Primer trenutnih uslova odobrenja u Unicredit Banci za stambene kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, možete pogledati ovde:

Dakle, kamata koju plaćamo po osnovu toga što koristimo stambeni kredit, je u velikoj meri određena vrednošću koji ima Euribor. Kod stambenog kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, ako indeks Euribora pada, pada i kamata po stambenom kreditu. Ali ukoliko vrednost Euribora raste, raste i kamata po stambenom kreditu.

Najčešće bankarske naknade sa kojima se možete sresti u bankama

1. Održavanje računa
Mnoge banke naplaćuju naknadu za održavanje tekućih računa. U zavisnosti od paketa računa koji ste izabrali zavisiće i iznos mesečne naknade.
Banke se često odriču naknade ako na svom računu držite određeni minimalni iznos ili ispunjavate druge uslove, poput povezivanja tekućih i štednih računa, dostizanje određenog limita potrošnje po karticama i slično.
Na primer Unicredit banka ne naplaćuje mesečnu naknadu studentima do 26. godine života za Standard Paket.
Neizmirenje obaveza za održavanje računa može vam napraviti problem u kreditnoj istoriji i predstavljati smetnju za vaša buduća zaduženja (podizanje kredita, dozvoljenog minusa ili kreditne kartice).

2. Podizanje novca na Bankomatima/ATM
Korišćenje bankomata druge banke, čiju karticu ne posedujete, vrlo često podrazumeva naplatu naknade u skladu sa tarifnikom banke.Mnoge banke imaju u svojim aplikacijama za mobilno bankarstvo opciju koja prikazuje lokacije svojih bankomata na kome je moguće podići novac bez naknade.
 

3. Naknada za izvršenu transakciju u dinarima (domaćoj valuti)
Banke naplaćuju izvršenje transakcije. Najčešće su naknade za izvršenje transakcije više kada se obavljaju u ekspozituri, od onih koje se izvršavaju  preko mobilne aplikacije ili internet bankarstva. Takođe neke banke u okviru određenog Paket računa ne naplaćuju naknade za izvršenje transakcije ili su više/niže u odnosu na naknade u drugom Paketu.
 

4. Naknade za plaćanje inostranstvu
Transfer novca ka inostranstvu preko bankarskog računa je najbolji i najsigurniji način za slanje novca u inostranstvo. Banke naplaćuju naknadu za ovu usluge i obračunavaju je po principu procenta u odnosu na iznos novca, odnosno najmanjim i najvećim novčanim iznosom. U nekim situacijama ove transakcije mogu biti povoljnije nego kada se transferi vrše preko poznatih provajdera koji pružaju usluge brzog transfera novca kao što su Western Union ili Money Gram.
U slučaju pojedinih banaka, koje posluju u više zemalja, ova usluga je povoljnija ukoliko se transfer vrši između istih banaka ali u različitim državama. Razlike u naknadama nisu zanemarljive, stoga vam savetujemo da proverite iznose naknada kod više banaka i drugih servisa za slanje novca, pre konačne odluke/izbora.
 

5. Otvaranje/gašenje računa
Većina banaka ne naplaćuje ovu uslugu, ali naš savet je da ipak pitate prilikom izbora banke.Nakon gašenja računa, banka vam u zakonskom roku od 30 dana šalje obaveštenje/potvrdu o gašenju računa.

 

Kako odabrati pravi paket račun?

Vaš paket račun: 5 pitanja koje treba postaviti prilikom izbora

Ono što na papiru izgleda kao Paket bez naknade ili paket sa najnižim troškovima održavanja možda zapravo nije ono što najbolje odgovara vašim potrebama. Odgovori na 5 najvažnijih pitanja koja sebi treba da postavite će vam olakšati izbor Paketa.

 

 • Koje bankarske proizvode  i usluge pojedini paketi nude?
  Najčešći set proizvoda i usluga koje banke nude u okviru standardnog paketa su: tekući dinarski i devizni račun, debitne kartice, čekovi, SMS obaveštavanje i dozvoljeni minus. S tim da dozvoljeni minus i čekove mogu da dobiju samo lica koja imaju stalni priliv sredstava u formi plate ili penzija.
 • Koja je cena mesečnog održavanja koji mogu da podnesem?
  Paket račun sa više opcija povlači veće troškove mesečnog održavanja. Stoga treba da prilagodite izabrani Paket račun svojim realnim potrebama, a zatvaranje istog može imati za posledicu određene troškove koji zavise od broja pratećih bankarskih proizvoda i usluga koji su sadržani u Paket računu. Stoga budite oprezni.
   
 • Koje nebankarske proizvode i usluge nudi Paket?
  Pored standardnih bankarskih proizvoda i usluga Paket račun može da sadrži i dodatne nebankarske benefite kao što su putno, životno, zdravstveno ili druga vrsta osiguranja  , konsijerž servis, pristup VIP prostorima u okviru aerodroma na putovanjima, i  ostale vrste pogodnosti i popusta. Ove pogodnosti mogu da vam budu vrlo korisne i uštede prilično novca.
   
 • Da li pojedini paketi sadrže besplatne transkacije i naknade?
  Pojedine banke naplaćuju razne vrste naknada kao što su npr naknade za mobilno/elektronsko bankarstvo u okviru određenih paketa. Takođe mnoge banke nude niže naknade za transakcije ili čak i besplatne ako se izvršavaju u okviru elektronskog/mobilnog bankarstva
   
 • Da li je dostupno mobilno bankarstvo u okviru Paketa?
  Brojne usluge i proizvode banke, kao i pogodnosti i informacije možete imati na jednom mestu, u Vašem telefonu, bez odlaska u filijalu: Provera stanja na računu, plaćanja, menjački poslovi, transferi  između račun, uvid u platne kartice, podizanje novca sa bankomata mobilnim telefonom bez korišćenja kartice. Najčešće su cene transakcije u okviru mobilnog bankarstva, niže nego u ekspozituri.

I za kraj naš topao savet: Bitno je ne žuriti i odmah aktivirati sve proizvode koji se mogu dobiti uz otvaranje tekućeg računa. U slučaju da vam je neki bankarski proizvod neophodan, a nemate ga u paketu, možete ga aktivirati i preći na paket tekućeg računa koji obezbeđuje željenu opciju.

 

Razlika između debitnih i kreditnih kartica?

Ulazak u svet finansija nosi mnoštvo izazova. Ukoliko ste se do sada susretali sa studentskim kreditima ili stipendijama, možda su vam poznati termini kao što su kredit, kamata ili debitna kartica.
Međutim, kada je reć o kreditnoj kartici stvari postaju malo komplikovanije.

Neke od osnovnih razlika koje bismo izdvojili su:

 

 

Kreditna kartica

Debitna kartica

Poreklo sredstava na kartici

Pozajmljujete novac kod Banke   Novac dolazi direktno sa vašeg tekućeg računa

Raspoloživa sredstva

Imate ograničenje iznosa koji možete pozajmiti, obično na osnovu vaše kreditne sposobnosti-- kreditni limit Možete pristupiti samo novcu koji je dostupan na vašem računu ili preko uz određene naknade (dozvoljeno prekoračenje)

Kako se troše sredstva sa kartice

Kada koristite karticu, Banka vrši plaćanje trgovcu iz sredstava vašeg odobrenog limita, dok vi mesečno plaćate Banci određeni iznos dospele rate. Kada koristite karticu, odmah se zadužuje vaš tekući račun.

Potrošnja

Možete da obavite kupovinu čak i ako u trenutku kupovine ne posedujete novac, tako da možete lako preći preko budžeta.  Prisutna su konkretna ograničenja potrošnje po osnovu raspoloživih sredstava na vašem računu, što vam može pomoći da ostanete u budžetu

Potencijalni troškovi

Kamata se obračunava samo na iskorišćeni iznos kreditnog limita. Kamata se se ne obračunava ako potrošeni iznos svakog meseca vraćate Banci u celosti.  Ne obračunava se kamata s obzirom da koristite sopstvena sredstva.

Internet plaćanja

Za kupovinu na internetu potrebna su tri podatka sa Vaše kartice - broj kartice, datum isteka i CVV2/CVC2 kod (trocifreni broj sa poleđine vaše kartice). U cilju dodatne sigurnosti prilikom internet plaćanja, Banke obezbeđuju dodatnu autentifikaciju korisnika putem jednokratne lozinke. Za kupovinu na internetu potrebna su tri podatka sa Vaše kartice - broj kartice, datum isteka i CVV2/CVC2 kod (trocifreni broj sa poleđine vaše kartice). U cilju dodatne sigurnosti prilikom internet plaćanja, Banke obezbeđuju dodatnu autentifikaciju korisnika putem jednokratne lozinke.

Pogodnosti

Mnoge kartice nude različite popuste i pogodnosti, učešće u različitim loyalty programima, uz mogućnost osvajanja povraćaja novca (cash back) ili poklon kartice. Mnoge kartice nude različite popuste i pogodnosti, učešće u različitim loyalty programima, uz mogućnost osvajanja povraćaja novca (cash back) ili poklon kartice.

Zaštita od prevare

Ako svoju karticu izgubite, možete je odmah blokirati putem mobilnog ili Internet bankarstva, i tako sprečiti zloupotrebu. U slučaju zloupotrebe, s obzirom da se ne radi odmah zaduženje vaših sredstava, pokretanjem reklamacionog postupka izbeći ćete sopstvene troškove. U slučaju gubitka ili krađe kartice, možete je odmah blokirati pozivanjem Korisničkog servisa, i tako sprečiti zloupotrebu, što je opet značajna prednost u odnosu na nošenje gotovine sa sobom.