Prvi na izvoru informacija

Najave termina isplata kredita i stipendija

Detaljnije

Vesti

Najnovije informacije u vezi sa isplatom

kredita i stipendija.

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Isplata mesečnih rata u julu

17/07/2023

Ministarstvo prosvete je najavilo da 20.07.2023. godine bude početak isplate:

 • 10. mesečne rate studentskih kredita i stipendija za školsku 2022/2023. godinu,
 • 10., 11. i 12. mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente za školsku 2022/2023. godinu,
 • 11. i 12. mesečne rate stipendija za nedostajuća zanimanja  za školsku 2022/2023. godinu

Isplata mesečnih rata u junu

15/06/2023

Ministarstvo prosvete je najavilo da:

 • 21.06.2023. godine bude datum (početak) odobrene isplate 9. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija, za školsku 2022/2023.
  • 9. i 10. mesečne rate stipendija za nedostajuća zanimanja.
 • 22.06.2023. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 10. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita za školsku 2022/2023. godinu,
  • 9. rate, stipendija izuzetno nadarenim učenicima,
  • 9. mesečne rate izuzetno nadarenim studentima.

Isplata mesečnih rata u maju

23/05/2023

Ministarstvo prosvete je najavilo da:

 • 24.05.2023. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 9. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita za školsku 2022/2023. godinu,
  • 8. rate, stipendija izuzetno nadarenim učenicima,
  • 8. mesečne rate izuzetno nadarenim studentima.
 • 25.05.2023. godine (početak) odobrene isplate 8. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija, za školsku 2022/2023.

Isplata mesečnih rata u aprilu

21/04/2023

Ministarstvo prosvete je utvrdilo da:

 • 27.04.2023. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 8. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita za školsku 2022/2023. godinu,
  • 7. rate, stipendija izuzetno nadarenim učenicima,
  • 7. mesečne rate izuzetno nadarenim studentima.
 • 28.04.2023. godine (početak) odobrene isplate 7. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija, za školsku 2022/2023.

Isplata mesečnih rata

21/03/2023

Ministarstvo prosvete je najavilo da 23.02.2023. godine počinje isplata 7. mesečne rate učeničkih stipendija kredita, 5. i 6. mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente.

28.03.2023. godine počinje isplata 5. i 6. mesečne rate studentskih kredita i stipendija.

Obaveštenje

24/02/2023

Studenti, korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren studentski kredit a nisu regulisali menično pokriće preko svojih Visokoškolskih ustanova do 20.02.2023.godine, mogu to učiniti dostavom dokumentacije na adresu: Unicredit banka, za studentski kredit, ul. Dr Milutina Ivkovića 2a, 11040 Beograd.

Potrebna je menica, IZJAVA ŽIRANTA – Obrazac br. 6 i očitana lična karta žiranta.  Sve popunjeno i overeno prema uputstvu uz Obrazac br. 6 korisnici mogu dostaviti na navedenu adresu do kraja školske godine.

Obaveštenje

14/12/2022

Ministarstvo prosvete je najavilo početak isplate 1. i 2. mesečne rate UČENIČKIH STIPENDIJA I KREDITA za 22.12.2022. godine. Isplata će biti izvršena preko tekućih računa učenika otvorenih u Unicredit banci.

Isplate u junu

14/06/2022

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo da:

 • 21.06.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 10. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita, i da
 • 22.06.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 10. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija
 • 23.06.2022. godine, bude datum ( početak) odobrene isplate, 11 i 12. mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima, za školsku 2021/2022. godinu, kao i 11. i 12. mesečne rate za studente koji se obrazuju za nedostajuća zanimanja u Republici Srbiji.

Isplate u maju

17/05/2022

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo da:

 • 24.05.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 9. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita, i da
 • 25.05.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 9. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija.
 • 26.05.2022. godine, bude datum ( početak) odobrene isplate, 9 i 10. mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima, za školsku 2021/2022. godinu, kao i 9. i 10. mesečne rate za studente koji se obrazuju za nedostajuća zanimanja u Republici Srbiji.

Isplate u aprilu

11/04/2022

19.04.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 8. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita,

20.04.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 7 i 8. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija

21.04.2022. godine, bude datum ( početak) odobrene isplate, 7 i 8. mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima, za školsku 2021/2022. godinu.

Isplate u martu

16/03/2022

23.03.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 7. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita,   

24.03.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 5. i 6. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija,

25.03.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate,  5. i 6. mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima, za školsku 2021/2022. godinu.

Isplate u februaru

22/02/2022

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je utvrdilo:

 • da 28.02.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 5 i 6. mesečne rate, učeničkih stipendija i kredita,
 • da  28.02.2022. godine bude datum (početak) odobrene isplate, 3 i 4. mesečne rate, studentskih kredita i stipendija,
 • da 01.03.2022. godine, bude datum ( početak) odobrene isplate, 3 i 4. mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima, za školsku 2021/2022.

Isplate u januaru

25/01/2021

Ministarstvo prosvete je najavilo da:

Petak, 29. januar 2021. godine bude datum početka isplate treće mesečne rate učeničkih kredita i stipendija, za školsku 2020/2021. godinu.

Istog dana počinje isplata prve i druge mesečne rate studentskih kredita i stipendija, za školsku 2020/2021. godinu.

Početak isplate prve i druge mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene učenike, kao i prve i druge mesečne rate za izuzetno nadarene studente za školsku 2020/2021. godinu je takođe u petak, 29. januara.

Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke.

Takođe, platne kartice UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

Tekući račun za uplatu učeničkih stipendija i kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke.

Korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren kredit, dužni su da dostave Visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju, popunjen i overen Obrazac br. 6 – IZJAVA ŽIRANTA, (koji možete preuzeti ovde), kopiju važeće, ili očitanu ličnu kartu žiranta, i menicu popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6, a u skladu sa Ugovorom o studentskom kreditu, najkasnije do 20.02.2021. godine

Isplate u decembru

25/12/2020

Ministarstvo prosvete je najavilo da:

Utorak, 29. decembar 2020. godine bude datum početka isplate prve i druge mesečne rate učeničkih kredita i stipendija, za školsku 2020/2021. godinu.

Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke.

Takođe, platne kartice UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

Besplatan tekući račun za uplatu učeničkih stipendija i kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke.

Nastavak isplate stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije

27/07/2020

Fond za mlade talente Republike Srbije, najavio je isplatu osme i devete mesečne rate stipendija za talentovane studente.
Predviđeni termini isplate su 27. i 28. jul. 2020. godine. Iznos jedne mesečne rate po studentu je 30.000 dinara.
Podizanje novca je moguće na svim našim bankomatima.

Nastavak isplate stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije

20/07/2020


Fond za mlade talente Republike Srbije, najavio je isplatu četvrte, pete, šeste i sedme mesečne rate stipendija za talentovane studente.

Predviđeno je da se isplata obavi 21, 22, 23, kao i 24. jula 2020. godine. Iznos jedne mesečne rate je 30.000 dinara.

Podizanje novca je moguće na svim našim bankomatima.

Isplate u julu

13/07/2020

Početak isplate stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije.

 • Fond za mlade talente Republike Srbije najavio je početak isplate prve tri rate stipendija 15, 16, i 17. jula 2020. godine. Iznos jedne rate stipendije po studentu je 30.000 dinara.
 • Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke.
 • Takođe, platne kartice UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

Isplate u junu

09/06/2020

Ministarstvo prosvete je najavilo da:

 • Sreda, 17. jun 2020. godine bude datum početka isplate poslednje, desete mesečne rate učeničkih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.
 • Četvrtak, 18. jun 2020. godine bude datum početka isplate poslednje, desete mesečne rate studentskih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.
 • Petak, 19. jun 2020. godine bude datum početka isplate poslednje, dvanaeste mesečne rate za izuzetno nadarene učenike i studente.

Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke.

Takođe, platne kartice UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

Isplate u maju

19/05/2020

Ministarstvo prosvete je najavilo da:

 • Četvrtak, 21. maj 2020. godine bude datum početka isplate osme i devete mesečne rate studentskih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu, kao i desete i jedanaeste mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene studente, za školsku 2019/2020. godinu.
 • Četvrtak, 21. maj 2020. godine bude datum početka isplate pet mesečnih rata stipendija za nedostajuća nastavnička zanimanja, za školsku 2019/2020. godinu.
 • Petak, 22. maj 2020. godine bude datum početka isplate devete mesečne rate učeničkih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu, kao i desete i jedanaeste mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima.

  Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke.

  Takođe, platne kartice UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.


  Isplate u decembru

  27/12/2019

  Ministarstvo je utvrdilo da:
  - 27. decembar 2019. godine bude datum (početak)  isplate,  prve i druge mesečne rate, učeničkih  kredita,  za školsku 2019/2020. godinu
  - 27. decembar 2019. godine bude datum (početak)  isplate,  prve i druge mesečne rate, učeničkih  stipendija,  za školsku 2019/2020. godinu
  ✽ Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.

  Isplate u septembru

  16/09/2019

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo početak isplate 12. rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2018/19. godinu, u ponedeljak 16. septembra 2019. godine.Isplata 10. mesečne rate studentskih kredita i stipendija, za školsku 2018/2019. godinu, počeće 17. septembra 2019. godine.
  ✽ Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.
  ✽ Pogledajte popuste koje možete ostvariti plaćanjem platnom karticom UniCredit Banke ukoliko ste student na linku.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  26/08/2019

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo početak isplate 11. rate stipendija izuzetno nadarenim studentima u ponedeljak 26. avgust 2019. godine.

  Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.
  ✽ Pogledajte popuste koje možete ostvariti plaćanjem platnom karticom UniCredit Banke ukoliko ste student na linku.

  Poslednja (deseta) rata studentskih kredita i stipendija

  03/07/2019

  Isplata poslednje, desete, rate studentskih kredita i stipendija za školsku 2018/2019 očekuje se u drugoj polovini septembra.

  Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.
  ✽ Pogledajte popuste koje možete ostvariti plaćanjem platnom karticom UniCredit Banke ukoliko ste student na linku.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  03/07/2019

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo početak isplata 10. rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2018/19. godinu, počinje u sredu 10. jula 2019. godine.

  Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.
  ✽ Pogledajte popuste koje možete ostvariti plaćanjem platnom karticom UniCredit Banke ukoliko ste student na linku.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene učenike

  25/06/2019

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo početak isplata 11. i 12. rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima za školsku 2018/19. godinu, počinje u petak 28. juna 2019. godine.

  Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.
  ✽ Pogledajte popuste koje možete ostvariti plaćanjem platnom karticom UniCredit Banke ukoliko ste student na linku.

  ✽ Prijavite se za letnju praksu u UniCredit Banci! Više na linku.

  Isplata kredita i stipendija za učenike

  25/12/2018

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u utorak, 25. decembara počinje isplata učeničkih kredita i stipendija. Učenicima će biti isplaćena prva i druga rata za školsku 2018/2019 i na računima će biti posle 15 časova. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Isplata kredita i stipendija za studente

  19/09/2018

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u sredu, 19. septembra, počeće isplata desete rate studentskih kredita i stipendija za školsku 2017/2018. Novac će biti uplaćen posle 15 časova i podizanje je moguće na svim UniCredit bankomatima. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  19/09/2018

  Isplata 12. rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2017/18. godinu, počinje u sredu 19. septembra 2018. godine.


  Radi lakšeg plaćanja ili podizanja novca sa bankomata uvek možete korisiti karticu UniCredit Banke.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  29/08/2018

  Isplata 11. rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2017/18. godinu, počinje u sredu 29. avgusta 2018. godine.


  Radi lakšeg plaćanja ili podizanja novca sa bankomata uvek možete korisiti karticu UniCredit Banke.

  ISPLATA STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA - 10. POSLEDNJA RATA

  20/07/2018

  Prema informaciji iz Ministarstva, isplata 10. rate kredita i stipendija očekuje se u septembru.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  12/07/2018

  Isplata desete mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2017/18. godinu, počinje u četvrtak 12. jula 2018. godine. Mesečni iznos stipendije za izuzetno nadarene studente osnovnih i master studija je 24.000,00 RSD, a za studente doktorskih studija, 30.000,00 RSD.


  Radi lakšeg plaćanja uvek možete korisiti karticu UniCredit Banke.

  Isplata kredita i stipendija za učenike

  20/12/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u sredu, 20. decembra, počinje isplata učeničkih kredita i stipendija. Učenicima će biti isplaćene dve rate za septembar i oktobar u ukupnom iznosu od 10.800 RSD i na računima će biti posle 15 časova. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Preliminarna liste učeničkih kredita i stipendija

  07/11/2017

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo je PRELIMINARNE LISTE KANDIDATA ZA UČENIČKE KREDITE I STIPENDIJE za školsku 2017/2018 godinu.

  Isplata kredita i stipendija za studente

  07/09/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u četvrtak, 7. septembra, počeće isplata studentskih kredita i stipendija za septembar i oktobar. Novac će biti uplaćen posle 15 časova i podizanje je moguće na svim UniCredit bankomatima. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente i učenike

  06/09/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sredu 6. septembra počinje isplata stipendija za izuzetno nadarene studente i učenike za septembar. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.

  Obaveštenje neizmirenim obavezama po studentskom kreditu

  01/09/2017

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja neće obračunavati i naplaćivati zakonsku zateznu kamatu, predviđenu Ugovorom o studentskom kreditu, na dospele, a neizmirene obaveze po studentskom kreditu do 31.12.2017. godine.
  Korisnici kojima je dospeo celokupan dug za naplatu, mogu da izmire svoje obaveze u mesečnim ratama do navedenog datuma.
  Korisnici kojima nije dospeo celokupan dug za naplatu, mogu da izmire svoje obaveze u mesečnim ratama uz redovne mesečne rate, do navedenog datuma.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente i učenike

  04/08/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u petak 4. avgusta počinje isplata stipendija za izuzetno nadarene studente i učenike za avgust. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.