Odgovori na važna pitanja

Pronađite sve informacije uz pomoć pretrage

Detaljnije

Najčešće postavljana pitanja

  • Period tranzicije – promena agenta
  • Studentski paket račun
  • Konkurs za studentske i
    učeničke kredite i stipendije
  • Zahtev za oslobađanje
    obaveze vraćanja studentskog kredita, stipendija
  • Vraćanje kredita, stipendija
1. Do kada je UniCredit Banka agent isplate studentskih i učeničkih kredita i stipendija?
2. Ko je novi agent za isplatu studentskih i učeničkih kredita i stipendija?
3. Kome se obraćam nadalje, ako imam pitanja o konkursu, trenutnom stanju kredita u otplati, obustavi otplati kredita?
4. Da li moram da zatvorim račun u UniCredit Banci?
5. Da li dalje mogu nesmetano da koristim usluge UniCredit Banke?
6. Ko objavljuje rezultate konkursa?
1. Kako mogu da otvorim račun u UniCredit Banci?
2. Koliko je mesečno održavanje paket računa?
3. Koje sve usluge imam u okviru studentskog tekućeg računa?
4. Da li je korišćenje mBanking aplikacije u okviru paket računa besplatno?
5. Šta se dešava sa mojim računom kada završim studije i zaposlim se
1. Kako da podnesem zahtev za dobijanje učeničkog kredita i stipendije?
2. Koji je rok za predaju zahteva?
3. Ako sam primao/la kredit ili stipendiju prošle godine, na koji način da podnesem zahtev?
4. Kako se podnosi zahtev za dobijanje učeničkog kredita i stipendije za društveno osetljivu kategoriju đaka i studenata?
1. Koje uslove treba ispuniti za oslobođenje obaveze vraćanja studentskog kredita (prosek, rok za diplomiranje)?
2. Gde mogu da preuzmem zahtve za oslobođenje obaveze vraćanja studentskog kredita?
3. Na koji način ću znati da sam oslobođen/na obaveze od vraćanja studentskog kredita i stipendije?
4. Da li se stipendija vraća?
1. Kako da znam da treba da vratim studentski kredit nakon završenog fakulteta?
2. Kome treba da se obratim povodom otplate studentskog kredita?
3. Kako vršim otplatu studentskog kredita?
4. Da li ratu za kredit/stipendiju mogu da uplatim i preko mBankinga?
5. Šta ako pogrešim podatke za uplatu?
6. Kada isplatim ceo iznos kredita/stipendije, da li dobijam obaveštenje?
7. Kada isplatim ceo kredit/stipendiju, da li moram da ugasim račun u UniCredit Banci?
8. Kako promena fakulteta utiče na vraćanje studentskog kredita i stipendije?
9. Da li mi se obračunava kamata za vraćanje studentskog kredita i stipendije?
10. Šta ako zakasnim sa ratom?
11. Kako mogu da proverim trenutno stanje dugovanja u otplati?