Jedinstvena ponuda za prvi posao

Hajde da se prvoj plati obradujete još više!
  • Ponuda

Kreirali smo način da vas podržimo u prvim koracima, i osmislili smo proizvode skrojene prema vašim potrebama, u trenutku kada su vam potrebni.

U zavisnosti od statusa vašeg zaposlenja*, UniCredit Banka vam omogućava da dobijete dozvoljeno prekoračenje i/ili Flexia Mastercard kreditnu karticu već nakon uplate prve plate na tekući račun u UniCredit Banci.

Dozvoljeno prekoračenje po računu - opšte karakteristike

  • Najviši iznos prekoračenja je do visine jedne neto plate, maksimalno do 50.000 RSD
  • Kamatna stopa: 19,90% godišnje
  • Za limite do 12.000 RSD nominalna kamatna stopa je 0%. Ukoliko iskorišćeni iznos prekoračenja pređe iznos od 12.000 RSD, kamatna stopa se obračunava i naplaćuje na ceo iznos iskorišćenog prekoračenja
  • Najduži rok otplate je do 12 meseci, odnosno 1 mesec kraće u odnosu na trajanje Ugovora o radu na određeno vreme
  • Obavezna je uplata jedne plate na račun u UniCredit Banci pre podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje

Flexia Mastercard kreditna kartica - opšte karakteristike

  • Najviši iznos limita je do visine jedne neto plate za kreditnu karticu, odnosno u zbiru sa dozvoljenim prekoračenjem maksimalno do 120.000 RSD
  • Kamatna stopa: 22% godišnje, bez troška mesečnog održavanja kartice od 80 RSD.
  • Rok važenja kartice je do 12 meseci;
  • Obavezna je uplata jedne plate na račun u UniCredit Banci pre podnošenja zahteva za Flexia Mastercard kreditnu karticu

Saznajte više na 011/3777 888
e-mail: kontakt@unicreditbank.rs

 

*Namenjeno svima onima koji su u poslednjih 12 meseci završili fakultet ili neku od visokih strukovnih škola sa prvim zaposlenjem. Ukoliko su zaposleni na određeno radno vreme, mogu aplicirati isključivo za dozvoljeno prekoračenje, a zaposleni na neodređeno vreme mogu aplicirati za dozvoljeni minus i/ili Flexia Mastercard kreditnu karticu.