Krediti i stipendije

 • Studentski krediti i stipendije
 • Učenički krediti i stipendije
 • Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a otvoren je od 1. do 31. oktobra tekuće godine

 • Kandidati podnose prijavu sa konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju

 • Konačnu rang listu kandidata kojima je odobren kredit, odnosno stipendija, utvrđuje Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 • Broj studentskih kredita i stipendija se utvrđuje prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije

 • Studenti zaključuju ugovor o kreditu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim se bliže određuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita

 • Mesečni iznos studentskih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu iznosi 8.400 dinara i isplaćuje se u najviše 10 mesečnih rata

 • Studenti, kojima je odobren studentski kredit ili stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se uplaćivati studentski kredit ili stipendija. Tekući račun je besplatan. Za otvaranje tekućeg računa potrebna je lična karta i indeks na uvid

Aktuelni konkursi za studentske kredite i stipendije

Konkurs za studentske kredite za 2018/2019 - Plakat PDF 346.34 KB Preuzmite
Konkurs za studentske stipendije za 2018/2019 - Plakat PDF 446.44 KB Preuzmite

Obrasci za studentske kredite i stipendije

Studentski krediti – Obrasci* PDF 440 KB Preuzmite
Studentski krediti – Ugovor (obrazac 5) PDF 96.07 KB Preuzmite
Studentske stipendije – Ugovor (obrazac 5a) PDF 40.49 KB Preuzmite
Izjava žiranta – Obrazac br.6 PDF 2.54 MB Preuzmite
Zahtev za oslobađanje obaveze vraćanja kredita PDF 222.28 KB Preuzmite
Studentski stipendije – Obrasci** PDF 229.2 KB Preuzmite

Prethodni ugovori

Ugovor o studentskom kreditu zaključno sa 2005/2006 PDF 4.38 MB Preuzmite
Ugovor o studentskom kreditu od 2006/2007 zaključno sa 2009/2010 PDF 4.56 MB Preuzmite
Ugovor o studentskom kreditu za 2010/2011 PDF 4.98 MB Preuzmite
Ugovor o studentskom kreditu od 2011/2012 zaključno sa 2016/2017 PDF 2.26 MB Preuzmite

Dodatne informacije

*Obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKI KREDIT;

**Obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKU STIPENDIJU;

**Kandidati koji su primali studentski kredit ili stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko svoje Visokoškolske ustanove obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2;

Svi kandidati obavezno da dostave očitane lične karte uz dokumentaciju.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit, u obavezi su da dostave menicu i izjavu žiranta, popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6 Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a preko svoje Visokoškolske ustanove.

Zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita se dostavlja na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenički i studentski standard, Nemanjina 22-24, 11000 Beograd.

Uz zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita treba dostaviti i overenu fotokopiju Uverenja o diplomiranju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona ili mejl adrese.

Kontakt

  • Rok za konkurisanje za učeničke kredite i stipendije je od 1. do 28. septembra tekuće godine preko škole koju pohađaju.

 

  • Mesečni iznos učeničkih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu je 5.400 dinara i isplaćuje se 10 meseci

 

  • Korisnici učeničkih kredita i stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se isplaćivati kredit ili stipendija

 

  • Isplata učeničkih kredita i stipendija se vrši na tekuće račune učenika otvorene u UniCredit Banci

 • Besplatan tekući račun za uplatu kredita i stipendija se može otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke. Učenici koji poseduju ličnu kartu račun mogu otvoriti samostalno, uz prezentovanje đačke knjižice, dok učenici koji nemaju ličnu kartu račun otvaraju uz prisustvo roditelja, uz obavezno dostavljanje Uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige koje izdaje matičar,koje minimalno mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, JMBG deteta, kao i podatke o zakonskom zastupniku/staratelju (minimalno ime i prezime i JMBG).

 

 • Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2018/2019, možete da naručite preko škole koju učenik pohađa, počev od 1. septembra 2018. ili da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:
  - u Beogradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6
  - u Novom Sadu: PROSVETNI PREGLED, Železnička 40
  - u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90
  - u Kragujevcu: KNJIŽARA MOST, Dr Zorana Đinđića 2

 

 • Korisnici iz prethodne godine, dobijaju na svoje ime PRIJAVU, Obrazac broj 1a I uz njega dostavljaju ostalu dokumentaciju koja je potrebna po konkursu za školsku 2018./2019. godinu.

Aktuelni konkursi za učeničke kredite i stipendije

Konkurs za učeničke kredite za 2018/2019 - Plakat PDF 960.82 KB Preuzmite
Konkurs za učeničke stipendije za 2018/2019 - Plakat PDF 631.69 KB Preuzmite

Obrasci za učeničke kredite i stipendije

Obrasci za učenički kredit 2018/2019 * PDF 274.27 KB Preuzmite
Obrasci za učeničku stipendiju 2018/2019 ** PDF 308.18 KB Preuzmite

Dodatne informacije

*obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKI KREDIT;

**obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKU STIPENDIJU;

**Kandidati koji su primali stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko škole obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

Kontakt