Stanje kredita u otplati

Podaci na ovoj stranici se ažuriraju dva radna dana nakon uplate, bez obzira na to što je uplata evidentirana u sistemu banke.
  • Stanje kredita u otplati

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Usled tehničkih problema svim korisnicima je šifra restovana i sada je JMBG korisnika. Šifru možete promeniti nakon prvog logovanja sa svojim brojem ugovora i JMBG brojem kao lozinkom.

Da biste ostvarili uvid u trenutno stanje kredita u otplati, molimo vas da prilikom prvog logovanja unesete broj vašeg Ugovora, kao i vaš JMBG broj, kao inicijalnu lozinku. Nakon unosa inicijalne lozinke, potrebno je da promenite ovaj parametar. Nakon promene lozinke, prilikom narednih logovanja je potrebno uneti broj Ugovora i novu lozinku. U slučaju da ne možete da pristupite podacima, molimo vas da posetite našu najbližu ekspozituru. Molimo Vas da obratite pažnju na to da Vaše uplate izvršene u prethodna dva radna dana nisu evidentirane na ovoj stranici, bez obzira na to što je uplata evidentirana u sistemu banke.

OBAVEŠTENJE: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja neće obračunavati i naplaćivati zakonsku zateznu kamatu, predviđenu Ugovorom o studentskom kreditu, na dospele, a neizmirene obaveze po studentskom kreditu do 31.12.2018. godine.

Korisnici kojima je dospeo celokupan dug za naplatu, mogu da izmire svoje obaveze u mesečnim ratama do navedenog datuma.

Korisnicima kojima nije dospeo celokupan dug za naplatu, mogu da izmire svoje obaveze u mesečnim ratama uz redovne mesečne rate, do navedenog datuma.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015