Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima - Opšti deo PDF 669.53 KB Preuzmite
Opšti uslovi pružanja platnih usluga fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima PDF 872.44 KB Preuzmite
Posebni uslovi korišćenja SMS servis usluge i usluge Telefonskog servisa PDF 183 KB Preuzmite
Posebni uslovi korišćenja usluge elektronskog i mobilnog bankarstva za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike PDF 532.57 KB Preuzmite
Posebni uslovi poslovanja sa kreditnim karticama za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike PDF 476.32 KB Preuzmite
Posebni uslovi poslovanja sa platnim karticama za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike PDF 440.5 KB Preuzmite
Posebni uslovi za korišćenje platnog instrumenta za plaćanja male novčane vrednosti PDF 196.16 KB Preuzmite
Posebni uslovi za korišćenje SMS Card Alarm usluge PDF 207.91 KB Preuzmite
Tarifa naknada platnih i kreditnih kartica za fizička lica i poljoprivrednike PDF 278.19 KB Preuzmite
Tarifa naknada platnih i kreditnih kartica za preduzetnike PDF 166.51 KB Preuzmite
Tarifa za opšte bankarske usluge fizičkim licima i poljoprivrednicima PDF 308.64 KB Preuzmite
Tarifa za opšte bankarske usluge preduzetnicima PDF 257.19 KB Preuzmite
Terminski plan poslovanja po platnim računima fizičkih lica, preduzetnika i poljoprivrednika PDF 247.65 KB Preuzmite
Katalog proizvoda banke ZIP 16.34 MB Preuzmite