Prvi

na izvoru informacija

Najave termina isplata kredita i stipendija

Detaljnije

Vesti

Najnovije informacije u vezi sa isplatom

kredita i stipendija.

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

Isplate u maju

19/05/2020

Ministarstvo prosvete je najavilo da:

 • Četvrtak, 21. maj 2020. godine bude datum početka isplate osme i devete mesečne rate studentskih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu, kao i desete i jedanaeste mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene studente, za školsku 2019/2020. godinu.
 • Četvrtak, 21. maj 2020. godine bude datum početka isplate pet mesečnih rata stipendija za nedostajuća nastavnička zanimanja, za školsku 2019/2020. godinu.
 • Petak, 22. maj 2020. godine bude datum početka isplate devete mesečne rate učeničkih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu, kao i desete i jedanaeste mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima.

  Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke.

  Takođe, platne kartice UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.


  Isplate u aprilu

  27/04/2020

  Ministarstvo prosvete je najavilo da:

  • Utorak, 28. april 2020. godine bude datum početka isplate šeste i sedme rate studentskih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.
  • Utorak, 28. april 2020. godine bude datum početka isplate osme rate učeničkih kredita i stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.
  • Sreda, 29. april 2020. godine bude datum početka isplate osme i devete rate stipendija za izuzetno nadarene učenike, za školsku 2019/2020. godinu.
  • Sreda, 29. april 2020. godine bude datum početka isplate šeste, sedme, osme i devete rate stipendija za izuzetno nadarene studente, za školsku 2019/2020. godinu.
  • Sreda, 29. april 2020. godine bude datum početka isplate sedam mesečnih rata stipendija za nedostajuća nastavnička zanimanja, za školsku 2019/2020. godinu.

  Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke.

  Takođe, platne kartice UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.


  Isplate u martu

  20/03/2020

  Ministarstvo je utvrdilo da:

  • 20. mart 2020. godine, bude datum /početak/ isplate četvrte i pete mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene studente za školsku 2019/2020. godinu.
  • 20. mart 2020. godine, bude datum /početak/ isplate šeste i sedme mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene studente za školsku 2019/2020. godinu.

  • 19. mart 2020. godine, bude datum /početak/ isplate četvrte i pete mesečne rate, studentskih kredita, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 19. mart 2020. godine, bude datum /početak/ isplate četvrte i pete mesečne rate, studentskih stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.

  • 19. mart 2020. godine, bude datum /početak/ isplate šeste i sedme mesečne rate, učeničkih kredita, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 19. mart 2020. godine, bude datum /početak/ isplate šeste i sedme mesečne rate, učeničkih stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.

  Korisnicima studentskog kredita koji nisu regulisali menično pokriće, biće uplaćeno po regulisanju istog.
  ✽ Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.

  Dostava meničnog pokrića

  25/02/2020

  Korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren kredit mogu dostaviti popunjen i overen Obrazac br. 6 - IZJAVA ŽIRANTA (koji možete preuzeti ovde), kopiju važeće ili očitanu ličnu kartu žiranta i menicu popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasaca br. 6, na adresu UniCredit Banka, Služba za studentske i učeničke kredite i stipendije, ulica Dr Milutina Ivkovića 2a 11040 Beograd.

  Isplate u februaru

  11/02/2020

  Ministarstvo je utvrdilo da:
  • 19. februar 2020. godine, bude datum /početak/ isplate četvrte I pete mesečne rate, stipendija za izuzetno nadarene učenike, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 19. februar 2020. godine, bude datum /početak/ isplate druge I treće, mesečne rate, stipendija za izuzetno nadarene studente, za školsku 2019/2020. godinu.

  • 20. februar 2020. godine, bude datum /početak/ isplate četvrte I pete mesečne rate, učeničkih kredita, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 20. februar 2020. godine, bude datum /početak/ isplate četvrte I pete mesečne rate, učeničkih stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.

  • 21. februar 2020. godine, bude datum /početak/ isplate druge I treće mesečne rate, studentskih kredita, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 21. februar 2020. godine, bude datum /početak/ isplate druge I treće mesečne rate, studentskih stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.

  Korisnicima studentskog kredita koji nisu regulisali menično pokriće, biće uplaćeno po regulisanju istog.

  ✽ Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.

  Isplate u januaru

  24/01/2020

  Ministarstvo je utvrdilo da:


  • 24. JANUAR 2020. godine, bude datum /početak/ isplate prve, druge I treće mesečne rate, stipendija za izuzetno nadarene učenike, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 24. JANUAR 2020. godine, bude datum /početak/ isplate prve, mesečne rate, stipendija za izuzetno nadarene studente, za školsku 2019/2020. godinu

  • 29. JANUAR 2020. godine, bude datum /početak/ isplate treće mesečne rate, učeničkih kredita, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 29. JANUAR 2020. godine, bude datum /početak/ isplate treće mesečne rate, učeničkih stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.

  • 30. JANUAR 2020. godine, bude datum /početak/ isplate prve mesečne rate, studentskih kredita, za školsku 2019/2020. godinu.
  • 30. JANUAR 2020. godine, bude datum /početak/ isplate prve mesečne rate, studentskih stipendija, za školsku 2019/2020. godinu.

  ✽ Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.

  Isplata kredita i stipendija za učenike

  25/12/2018

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u utorak, 25. decembara počinje isplata učeničkih kredita i stipendija. Učenicima će biti isplaćena prva i druga rata za školsku 2018/2019 i na računima će biti posle 15 časova. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Isplata kredita i stipendija za studente

  19/09/2018

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u sredu, 19. septembra, počeće isplata desete rate studentskih kredita i stipendija za školsku 2017/2018. Novac će biti uplaćen posle 15 časova i podizanje je moguće na svim UniCredit bankomatima. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  19/09/2018

  Isplata 12. rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2017/18. godinu, počinje u sredu 19. septembra 2018. godine.


  Radi lakšeg plaćanja ili podizanja novca sa bankomata uvek možete korisiti karticu UniCredit Banke.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  29/08/2018

  Isplata 11. rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2017/18. godinu, počinje u sredu 29. avgusta 2018. godine.


  Radi lakšeg plaćanja ili podizanja novca sa bankomata uvek možete korisiti karticu UniCredit Banke.

  ISPLATA STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA - 10. POSLEDNJA RATA

  20/07/2018

  Prema informaciji iz Ministarstva, isplata 10. rate kredita i stipendija očekuje se u septembru.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente

  12/07/2018

  Isplata desete mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2017/18. godinu, počinje u četvrtak 12. jula 2018. godine. Mesečni iznos stipendije za izuzetno nadarene studente osnovnih i master studija je 24.000,00 RSD, a za studente doktorskih studija, 30.000,00 RSD.


  Radi lakšeg plaćanja uvek možete korisiti karticu UniCredit Banke.

  Isplata kredita i stipendija za učenike

  20/12/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u sredu, 20. decembra, počinje isplata učeničkih kredita i stipendija. Učenicima će biti isplaćene dve rate za septembar i oktobar u ukupnom iznosu od 10.800 RSD i na računima će biti posle 15 časova. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Preliminarna liste učeničkih kredita i stipendija

  07/11/2017

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo je PRELIMINARNE LISTE KANDIDATA ZA UČENIČKE KREDITE I STIPENDIJE za školsku 2017/2018 godinu.

  Isplata kredita i stipendija za studente

  07/09/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u četvrtak, 7. septembra, počeće isplata studentskih kredita i stipendija za septembar i oktobar. Novac će biti uplaćen posle 15 časova i podizanje je moguće na svim UniCredit bankomatima. Takođe, karticu UniCredit Banke možete koristiti za sva plaćanja.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente i učenike

  06/09/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sredu 6. septembra počinje isplata stipendija za izuzetno nadarene studente i učenike za septembar. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.

  Obaveštenje neizmirenim obavezama po studentskom kreditu

  01/09/2017

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja neće obračunavati i naplaćivati zakonsku zateznu kamatu, predviđenu Ugovorom o studentskom kreditu, na dospele, a neizmirene obaveze po studentskom kreditu do 31.12.2017. godine.
  Korisnici kojima je dospeo celokupan dug za naplatu, mogu da izmire svoje obaveze u mesečnim ratama do navedenog datuma.
  Korisnici kojima nije dospeo celokupan dug za naplatu, mogu da izmire svoje obaveze u mesečnim ratama uz redovne mesečne rate, do navedenog datuma.

  Isplata stipendija za izuzeno nadarene studente i učenike

  04/08/2017

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u petak 4. avgusta počinje isplata stipendija za izuzetno nadarene studente i učenike za avgust. Podizanje novca je moguće na svim bankomatima UniCredit Banke. Za sva ostala plaćanja možete koristiti kartice UniCredit Banke.

  Isplata kredita i stipendija za studente i učenike

  29/03/2016

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u utorak 29. marta počinje isplata studentskih i učeničkih kredita i stipendija. Studentima će biti isplaćena rata za mart u iznosu od 8.400 dinara, dok će učenicima biti biti isplaćena rata za mart u iznosu 5.400 dinara. Podizanje novca je moguće na svim našim bankomatima.

  Isplata stipendija za učenike romske nacionalnosti

  25/03/2016

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u petak, 25. marta, izvršena je isplata stipendija za učenike romske nacionalnosti za septembar, oktobar, novembar i decembar 2015. godine i za januar 2016. godine. Podizanje novca je moguće na svim našim bankomatima.

  Isplata kredita i stipendija za studente i učenike

  29/02/2016

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u utorak 1. marta počinje isplata studentskih i učeničkih kredita i stipendija. Studentima će biti isplaćene dve rate za januar i februar u ukupnom iznosu 16.800 dinara, dok će učenicima biti isplaćene dve rate za januar i februar u ukupnom iznosu od 10.800 dinara. Podsećamo studente kojima je odobren studentski kredit, a nisu regulisali menično pokriće, da u najkraćem roku dostave tražena dokumenta svojim fakultetima.

  Isplata kredita i stipendija za studente i učenike

  01/02/2016

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u ponedeljak 1. februara počinje isplata studentskih i učeničkih kredita i stipendija. Studentima će biti isplaćene dve rate za novembar i decembar u ukupnom iznosu 16.800 dinara, dok će učenicima biti isplaćene dve rate za novembar i decembar u ukupnom iznosu od 10.800 dinara. Studenti i učenici, od ove godine, su u obavezi da otvore Studentski tekući račun u UniCredit Banci, koji je besplatan, na koji će im novac biti uplaćivan. U mestu u kojem ne postoji ekspozitura UniCredit Banke, učenički kredit i stipendije će biti uplaćivane na račun školske ustanove.

  Lista za studentske kredite i stipendije

  20/01/2016

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je konačnu listu kandidata za studentske kredite i stipendije.

  Isplata kredita i stipendija za učenike

  28/12/2015

  Isplata učeničkih kredita i stipendija za septembar i oktobar 2015. počinje u ponedeljak, 28. decembra, najavilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učenicima će biti isplaće dve rate za septembar i oktobar u ukupnom iznosu od 10.800 dinara.

  Lista za učeničke kredite i stipendije

  16/12/2015

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je konačnu listu za učeničke kredite i stipendije.

  Lista za studentske kredite i stipendije

  16/12/2015

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je predlog liste kandidata za studentske kredite i stipendije.

  Lista za učeničke kredite i stipendije

  30/11/2015

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je predlog liste za učeničke kredite i stipendije.

  Isplata kredita i stipendija za studente

  22/10/2015

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u petak, 23. oktobra, počeće isplata oktobarske rate studentskih kredita i stipendija. Studentima će biti isplaćena poslednja rata za školsku 2014/15 godinu.

  Isplata kredita i stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente

  17/09/2015

  U skladu sa najavom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u četvrtak, 17. septembra, počela je Isplata studentskih kredita i stipendija, kao i stipendija za izuzetno nadarene studente i učenike za mesec septembar 2015. godine.