Studentski tekući račun

Studentski tekući račun predstavlja jednostavnu i pouzdanu opciju za sve studente koji sadrži sledeće proizvode i usluge: tekući dinarski račun, Tekući devizni račun, Račun štednje po viđenju, Račun oročenog depozita, Maestro debitna kartica, Visa Electron debitna kartica, Telefonski servis, Internet bankarstvo, Mobilno bankarstvo, SMS servis i Mondial assistance karticu.