Podrška od prvog dana

Uslovi i dokumentacija za studente i učenike

Detaljnije

Krediti i stipendije

 • Studentski krediti i stipendije
 • Učenički krediti i stipendije
 • Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a otvoren je od 1. do 31. oktobra tekuće godine

 • Kandidati podnose prijavu sa konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju

 • Konačnu rang listu kandidata kojima je odobren kredit, odnosno stipendija, utvrđuje Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 • Broj studentskih kredita i stipendija se utvrđuje prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije

 • Studenti zaključuju ugovor o kreditu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim se bliže određuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita

 • Mesečni iznos studentskih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu iznosi 8.400 dinara i isplaćuje se u najviše 10 mesečnih rata

 • Studenti, kojima je odobren studentski kredit ili stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se uplaćivati studentski kredit ili stipendija. Tekući račun je besplatan. Za otvaranje tekućeg računa potrebna je lična karta i indeks na uvid

Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure Studentski krediti i stipendije 2021/2022, možete da kupite od 1. oktobra 2021. godine u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:

 • Beograd: Prosvetni pregled, Dečanska 6, telefon:011/3235-378
 • Niš: ТP Hijeroglif, Voždova 90, telefon: 018/523-326
 • Kragujevac: Knjižara Most, Dr Zorana Đinđića 2, telefon:034/305-715
 • U knjižarama Službenog glasnika, Zavoda za udžbenike, kao i u drugim knjižarama u Srbiji.

Dodatne informacije

**Kandidati koji su primali studentski kredit ili stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko svoje Visokoškolske ustanove obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2;

Svi kandidati obavezno da dostave očitane lične karte uz dokumentaciju.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit, u obavezi su da dostave menicu i izjavu žiranta, popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6 Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a preko svoje Visokoškolske ustanove.

Zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita se dostavlja na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenički i studentski standard, Nemanjina 22-24, 11000 Beograd.

Uz zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita treba dostaviti i overenu fotokopiju Uverenja o diplomiranju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona ili mejl adrese.

Kontakt

  • Rok za konkurisanje za učeničke kredite i stipendije je od 1. do 30. septembra tekuće godine preko škole koju pohađaju.

 

  • Mesečni iznos učeničkih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu je 5.400 dinara i isplaćuje se 10 meseci

 

  • Korisnici učeničkih kredita i stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se isplaćivati kredit ili stipendija

 

  • Isplata učeničkih kredita i stipendija se vrši na tekuće račune učenika otvorene u UniCredit Banci

 • Besplatan tekući račun za uplatu UČENIČKIH stipendija I kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke. Učenici koji poseduju ličnu kartu i punoletni su, račun mogu otvoriti samostalno, uz prezentovanje đačke knjižice. Učenici koji su maloletni (bez obzira da li poseduju licnu karti ili ne ) račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje Izvoda iz matične knjige rođenih i đačke knjižice. Ukoliko maloletno lice poseduje ličnu kartu i došlo je sa roditeljem čije se ime nalazi u ličnoj karti nije potrebno donositi Izvod iz matične knjige rođenih. Ukoliko je došao roditelj čije ime nije u ličnoj karti maloletnog deteta, Izvod iz matične knjige rođenih je neophodan.

Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2021/2022, možete da naručite preko škole koju učenik pohađa, počev od 1. septembra 2021. ili da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:

- u Beogradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6
- u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90
- u Kragujevcu: KNJIŽARA MOST, Dr Zorana Đinđića 2
- u knjižaraama SLUŽBENOG GLASNIKA

 

 • Korisnici iz prethodne godine, dobijaju na svoje ime PRIJAVU, Obrazac broj 1a I uz njega dostavljaju ostalu dokumentaciju koja je potrebna po konkursu za školsku 2021/2022. godinu.

Dodatne informacije

**Kandidati koji su primali stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko škole obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

Kontakt