Podrška od prvog dana

Uslovi i dokumentacija za studente i učenike

Detaljnije

Krediti i stipendije

 • Studentski krediti i stipendije
 • Učenički krediti i stipendije
 • Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a otvoren je od 3. do 31. oktobra tekuće godine 
 • Kandidati podnose prijavu sa konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju 
 • Konačnu rang listu kandidata kojima je odobren kredit, odnosno stipendija, utvrđuje Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
 • Broj studentskih kredita i stipendija se utvrđuje prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije 
 • Studenti zaključuju ugovor o kreditu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim se bliže određuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita 
 • Mesečni iznos studentskih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu iznosi 13.000 dinara i isplaćuje se u najviše 10 mesečnih rata
 • Studenti, kojima je odobren studentski kredit ili stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se uplaćivati studentski kredit ili stipendija. Tekući račun je besplatan do 26. godine starosti korisnika. Za otvaranje tekućeg računa potrebna je lična karta i indeks na uvid

Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure Studentski krediti i stipendije 2022/2023, možete da kupite od 3. oktobra 2022. godine u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:

 • Beograd: Prosvetni pregled, Dečanska 6, telefon: 011/3235-378
 • Niš: ТP Hijeroglif, Voždova 90, telefon: 018/523-326
 • Kragujevac: Knjižara Most, Dr Zorana Đinđića 2, telefon: 034/305-715
 • U knjižarama Službenog glasnika, Zavoda za udžbenike, kao i u drugim knjižarama u Srbiji.

Dodatne informacije

**Kandidati koji su primali studentski kredit ili stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko svoje Visokoškolske ustanove obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2;

Svi kandidati obavezno da dostave očitane lične karte uz dokumentaciju.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit, u obavezi su da dostave menicu i izjavu žiranta, popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6 Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a preko svoje Visokoškolske ustanove.

Zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita se dostavlja na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenički i studentski standard, Nemanjina 22-24, 11000 Beograd.

Uz zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita treba dostaviti i overenu fotokopiju Uverenja o diplomiranju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona ili mejl adrese.

 

Kontakt

+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015
studenti@unicreditgroup.rs

 • Rok za konkurisanje za učeničke kredite i stipendije je od 1. do 30. septembra tekuće godine preko škole koju pohađaju.
 • Mesečni iznos učeničkih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu je 8.100 dinara i isplaćuje se 10 meseci
 • Korisnici učeničkih kredita i stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se isplaćivati kredit ili stipendija
 • Isplata učeničkih kredita i stipendija se vrši na tekuće račune učenika otvorene u UniCredit Banci


Besplatan tekući račun za uplatu učeničkih kredita i stipendija, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke.

 • Učenici koji su punoletni i poseduju ličnu kartu – račun otvaraju samostalno, uz prikaz lične karte i đačke knjižice.
 • U ime maloletnih učenika (bez obzira da li poseduju ličnu kartu ili ne) tekući račun otvara roditelj ili staratelj uz ličnu kartu, đačku knjižicu I Izvod iz matične knjige rođenih. Prisustvo učenika nije potrebno.


Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2022/2023, možete da naručite preko škole koju učenik pohađa, počev od 1. septembra 2022. ili da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:

- u Beogradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6
- u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90
- u Kragujevcu: KNJIŽARA MOST, Dr Zorana Đinđića 2
- u knjižaraama SLUŽBENOG GLASNIKA

 • Korisnici iz prethodne godine, dobijaju na svoje ime PRIJAVU, Obrazac broj 1a I uz njega dostavljaju ostalu dokumentaciju koja je potrebna po konkursu za školsku 2022/2023. godinu.

Dodatne informacije

**Kandidati koji su primali stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko škole obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

Kontakt

+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015
studenti@unicreditgroup.rs