Krediti i stipendije

  • Studentski krediti i stipendije
  • Učenički krediti i stipendije
  • Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a otvoren je od 1. do 31. oktobra tekuće godine

  • Kandidati podnose prijavu sa konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju

  • Konačnu rang listu kandidata kojima je odobren kredit, odnosno stipendija, utvrđuje Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  • Broj studentskih kredita i stipendija se utvrđuje prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije

  • Studenti zaključuju ugovor o kreditu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim se bliže određuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita

  • Mesečni iznos studentskih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu iznosi 8.400 dinara i isplaćuje se u najviše 10 mesečnih rata

  • Studenti, kojima je odobren studentski kredit ili stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se uplaćivati studentski kredit ili stipendija. Tekući račun je besplatan. Za otvaranje tekućeg računa potrebna je lična karta i indeks na uvid

Aktuelni konkursi za studentske kredite i stipendije

Konkurs za studentske kredite za 2018/2019 - Plakat PDF 346.34 KB Preuzmite
Konkurs za studentske stipendije za 2018/2019 - Plakat PDF 446.44 KB Preuzmite

Obrasci za studentske kredite i stipendije

Studentski krediti – Obrasci* PDF 440 KB Preuzmite
Studentski krediti – Ugovor (obrazac 5) PDF 96.07 KB Preuzmite
Studentske stipendije – Ugovor (obrazac 5a) PDF 40.49 KB Preuzmite
Izjava žiranta – Obrazac br.6 PDF 2.54 MB Preuzmite
Zahtev za oslobađanje obaveze vraćanja kredita PDF 222.28 KB Preuzmite
Studentski stipendije – Obrasci** PDF 229.2 KB Preuzmite

Prethodni ugovori

Ugovor o studentskom kreditu zaključno sa 2005/2006 PDF 4.38 MB Preuzmite
Ugovor o studentskom kreditu od 2006/2007 zaključno sa 2009/2010 PDF 4.56 MB Preuzmite
Ugovor o studentskom kreditu za 2010/2011 PDF 4.98 MB Preuzmite
Ugovor o studentskom kreditu od 2011/2012 zaključno sa 2016/2017 PDF 2.26 MB Preuzmite

Dodatne informacije

*Obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKI KREDIT;

**Obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKU STIPENDIJU;

**Kandidati koji su primali studentski kredit ili stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko svoje Visokoškolske ustanove obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2;

Svi kandidati obavezno da dostave očitane lične karte uz dokumentaciju.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit, u obavezi su da dostave menicu i izjavu žiranta, popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6 Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a preko svoje Visokoškolske ustanove.

Zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita se dostavlja na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenički i studentski standard, Nemanjina 22-24, 11000 Beograd.

Uz zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita treba dostaviti i overenu fotokopiju Uverenja o diplomiranju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona ili mejl adrese.

Kontakt

    • Rok za konkurisanje za učeničke kredite i stipendije je od 1. do 28. septembra tekuće godine preko škole koju pohađaju.

 

    • Mesečni iznos učeničkih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu je 5.400 dinara i isplaćuje se 10 meseci

 

    • Korisnici učeničkih kredita i stipendija u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore tekući račun na koji će se isplaćivati kredit ili stipendija

 

    • Isplata učeničkih kredita i stipendija se vrši na tekuće račune učenika otvorene u UniCredit Banci

  • Besplatan tekući račun za uplatu UČENIČKIH stipendija I kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke. Učenici koji poseduju ličnu kartu i punoletni su, račun mogu otvoriti samostalno, uz prezentovanje đačke knjižice. Učenici koji su maloletni (bez obzira da li poseduju licnu karti ili ne ) račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje Izvoda iz matične knjige rođenih i đačke knjižice. Ukoliko maloletno lice poseduje ličnu kartu i došlo je sa roditeljem čije se ime nalazi u ličnoj karti nije potrebno donositi Izvod iz matične knjige rođenih. Ukoliko je došao roditelj čije ime nije u ličnoj karti maloletnog deteta, Izvod iz matične knjige rođenih je neophodan.

 

  • Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2018/2019, možete da naručite preko škole koju učenik pohađa, počev od 1. septembra 2018. ili da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:
    - u Beogradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6
    - u Novom Sadu: PROSVETNI PREGLED, Železnička 40
    - u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90
    - u Kragujevcu: KNJIŽARA MOST, Dr Zorana Đinđića 2

 

  • Korisnici iz prethodne godine, dobijaju na svoje ime PRIJAVU, Obrazac broj 1a I uz njega dostavljaju ostalu dokumentaciju koja je potrebna po konkursu za školsku 2018./2019. godinu.

Aktuelni konkursi za učeničke kredite i stipendije

Konkurs za učeničke kredite za 2018/2019 - Plakat PDF 960.82 KB Preuzmite
Konkurs za učeničke stipendije za 2018/2019 - Plakat PDF 631.69 KB Preuzmite

Obrasci za učeničke kredite i stipendije

Obrasci za učenički kredit 2018/2019 * PDF 274.27 KB Preuzmite
Obrasci za učeničku stipendiju 2018/2019 ** PDF 308.18 KB Preuzmite

Dodatne informacije

*obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKI KREDIT;

**obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKU STIPENDIJU;

**Kandidati koji su primali stipendiju prethodne školske godine, dobiće preko škole obrazac 1a koji zamenjuje obrazac broj 1 i 2.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

Kontakt