Pretraga rezultata konkursa za studente i učenike

Na ovoj stranici možete ostvariti uvid u rezultate konkursa za dodelu studentskih i učeničkih kredita i stipendija.

  • Studenti - krediti
  • Studenti - stipendije
  • Učenici - krediti
  • Učenici - stipendije

 

Trenutno nema aktivnih lista ZA STUDENTE.

Trenutno nema aktivnih lista ZA STUDENTE.

Objavljeni rezultati predstavljaju PREDLOG LISTE KANDIDATA za dodelu učeničkih kredita za školsku 2017/2018 godinu.

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU, kandidati treba da dostave  DOKUMENTOVANE PRIGOVORE preko škola koje pohadjaju,  uz popunjen obrazac (koji možete preuzeti ovde), najkasnije do 16.11.2017.године. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.

Pretraga rezultata za učeničke kredite

Legenda za oznake u rezultatima pretrage:

IU: 10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 – Ispunjava uslove konkursa
01 - Nepotpuna dokumenta
00 – Ne ispunjava uslove konkursa


IK*: 3 - Korisnik iz prethodne godine
2 – Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik
*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015
 

 

Objavljeni rezultati predstavljaju PREDLOG LISTE KANDIDATA za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2017/2018  godinu.

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU, kandidati treba da dostave  DOKUMENTOVANE PRIGOVORE preko škola koje pohadjaju,  uz popunjen obrazac (koji možete preuzeti ovde), najkasnije do 16.11.2017.године. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.
 
Odobreno prvih 11494 stipendija po rang listi. Kandidati koji ispunjavaju uslove i koji su bodovani a nalaze se na rangu većem od navedenog, nisu odobrani.

Pretraga rezultata za učeničke stipendije

Legenda za oznake u rezultatima pretrage:

IU: 10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 – Ispunjava uslove konkursa
01 - Nepotpuna dokumenta
00 – Ne ispunjava uslove konkursa


IK*: 3 - Korisnik iz prethodne godine
2 – Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik
*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015