Pretraga rezultata konkursa za studente i učenike

Na ovoj stranici možete ostvariti uvid u rezultate konkursa za dodelu studentskih i učeničkih kredita i stipendija.

  • Studenti - krediti
  • Studenti - stipendije
  • Učenici - krediti
  • Učenici - stipendije

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU listu kandidata za dodelu studentskih kredita za školsku 2017/2018 godinu.

Studenti kojima je odobren studentski kredit dužni su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama.

Korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren kredit, dužni su da HITNO dostave Visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju, popunjen i overen Obrazac br. 6 – IZJAVA ŽIRANTA, (koji možete preuzeti ovde), kopiju važeće ili očitanu ličnu kartu žiranta i menicu popunjenu prema uputstvu sa poledjine Obrasca br. 6, a u skladu sa Ugovorom o studentskom kreditu.

Pretraga rezultata za studentske kredite

Legenda za oznake u rezultatima pretrage:

IU: 10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 – Ispunjava uslove konkursa
01 - Nepotpuna dokumenta
00 – Ne ispunjava uslove konkursa


IK*: 3 - Korisnik iz prethodne godine
2 – Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik
*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015
 

 

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU listu kandidata za dodelu studentskih stipendija za školsku 2017/2018 godinu.

Studenti kojima je odobrena studentska stipendija dužni su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama.

Pretraga rezultata za studentske stipendije

Legenda za oznake u rezultatima pretrage:

IU: 10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 – Ispunjava uslove konkursa
01 - Nepotpuna dokumenta
00 – Ne ispunjava uslove konkursa


IK*: 3 - Korisnik iz prethodne godine
2 – Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik
*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015
 

 

Objavljeni rezultati predstavljaju PREDLOG LISTE KANDIDATA za dodelu UČENIČKIH KREDITA za školsku 2018/2019 godinu.

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU, kandidati treba da dostave DOKUMENTOVANE PRIGOVORE preko škola koje pohađaju,  uz popunjen obrazac (koji možete preuzeti ovde), zaključno sa 20.11.2018. godine. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.

Pretraga rezultata za učeničke kredite

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:
10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 - Ispunjava uslove konkursa
00 - Ne ispunjava uslove konkursa
02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2
03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta
04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4
05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori
06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti
07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata
08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

IK*:
3 - Korisnik iz prethodne godine
2 - Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik

*Navedeni elementi nisu za bodovanje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015

Objavljeni rezultati predstavljaju PREDLOG LISTE KANDIDATA za dodelu UČENIČKIH STIPENDIJA za školsku 2018/2019 godinu.

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU, kandidati treba da dostave DOKUMENTOVANE PRIGOVORE preko škola koje pohađaju,  uz popunjen obrazac (koji možete preuzeti ovde), zaključno sa 20.11.2018. godine. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.

Poslednja odobena stipendija je na rangu 11.441  sa 5,70 bodova.

Pretraga rezultata za učeničke stipendije

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:
10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 - Ispunjava uslove konkursa
00 - Ne ispunjava uslove konkursa
02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2
03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta
04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4
05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori
06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti
07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata
08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

IK*:
3 - Korisnik iz prethodne godine
2 - Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik

*Navedeni elementi nisu za bodovanje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015