Pretraga rezultata konkursa za studente i učenike

Na ovoj stranici možete ostvariti uvid u rezultate konkursa za dodelu studentskih i učeničkih kredita i stipendija.

  • Studenti - krediti
  • Studenti - stipendije
  • Učenici - krediti
  • Učenici - stipendije

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU LISTU KANDIDATA za dodelu studentskih kredita za školsku 2016/2017 godinu.

Studentima kojima je odobren studentski kredit dužni su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama.
 
Korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren kredit, dužni su da dostave Visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju, popunjen i overen Obrazac br. 6 – IZJAVA ŽIRANTA, (koji možete preuzeti ovde), kopiju ili očitanu ličnu kartu žiranta i menicu popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6, a u skladu sa Ugovorom o studentskom kreditu najkasnije do 24.02.2017. godine.

Pretraga rezultata za studentske kredite

Legenda za oznake u rezultatima pretrage:

IU: 10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 – Ispunjava uslove konkursa
01 - Nepotpuna dokumenta
00 – Ne ispunjava uslove konkursa


IK*: 3 - Korisnik iz prethodne godine
2 – Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik
*Navedeni elementi nisu za bodovanje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015


Objavljeni rezultati predstavljajuKONAČNU LISTU KANDIDATA za dodelu studentskih stipendija za školsku 2016/2017 godinu.

Studentima kojima je odobrena studentska stipendija dužni su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama.

Pretraga rezultata za studentske stipendije

Legenda za oznake u rezultatima pretrage:

IU: 10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 – Ispunjava uslove konkursa
01 - Nepotpuna dokumenta
00 – Ne ispunjava uslove konkursa


IK*: 3 - Korisnik iz prethodne godine
2 – Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik
*Navedeni elementi nisu za bodovanje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015


Završen je konkurs učeničkih kredita za tekuću godinu.

Završen je konkurs učeničkih stipendija za tekuću godinu.