Detaljnije

Pretraga rezultata konkursa za studente i učenike

Na ovoj stranici možete ostvariti uvid u rezultate konkursa za dodelu studentskih i učeničkih kredita i stipendija.

  • Učenici - krediti
  • Učenici - stipendije
  • Studenti - stipendije
  • Studenti - krediti

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU LISTU KANDIDATA za dodelu UČENIČKIH KREDITA za školsku 2022/2023 godinu.

UČENICI kojima je odobren učenički kredit, dužni su da odmah otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama. Isplata se očekuje krajem godine.

 

Besplatan tekući račun za uplatu UČENIČKIH  stipendija i kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke. Učenici koji su punoletni i poseduju ličnu kartu račun mogu otvoriti samostalno, uz prezentovanje đačke knjižice. Učenici koji su maloletni (bez obzira da li poseduju licnu karti ili ne)  račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje Izvoda iz matične knjige rođenih i đačke knjižice.

Ukoliko maloletno lice poseduje licnu kartu i došlo je sa roditeljom čije se ime nalazi u ličnoj karti nije potrebno donositi Izvod iz matične knjige rođenih.

Ukoliko je došao roditelj čije ime nije u ličnoj karti maloletnog deteta, Izvod iz matične knjige rođenih je neophodan.

 

Pretraga rezultata za učeničke kredite

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:

10 - Ispunjava uslove konkursa, - izvršeno bodovanje I rangiranje

00 - Ne ispunjava uslove konkursa

02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2

03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta

04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4

05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori

06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti

07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata

08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

 

IK*:

3 - Korisnik iz prethodne godine

2 - Nije bio korisnik prethodne godine

1 - Nije bio korisnik


*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

+381 (0)11 3691-057

+381 (0)11 3691-015

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU LISTU KANDIDATA za dodelu UČENIČKIH STIPENDIJA za školsku 2022/2023 godinu.

UČENICIMA kojima je odobrena učenička stipendija dužni su da odmah otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama. Isplata se očekuje krajem godine.

 

Besplatan tekući račun za uplatu UČENIČKIH  stipendija i kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke. Učenici koji su punoletni i poseduju ličnu kartu račun mogu otvoriti samostalno, uz prezentovanje đačke knjižice. Učenici koji su maloletni (bez obzira da li poseduju licnu karti ili ne)  račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje Izvoda iz matične knjige rođenih i đačke knjižice.

Ukoliko maloletno lice poseduje licnu kartu i došlo je sa roditeljom čije se ime nalazi u ličnoj karti nije potrebno donositi Izvod iz matične knjige rođenih.

Ukoliko je došao roditelj čije ime nije u ličnoj karti maloletnog deteta, Izvod iz matične knjige rođenih je neophodan.

 

Pretraga rezultata za učeničke stipendije

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:

10 - Ispunjava uslove konkursa, - izvršeno bodovanje I rangiranje

00 - Ne ispunjava uslove konkursa

02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2

03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta

04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4

05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori

06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti

07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata

08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

 

IK*:

3 - Korisnik iz prethodne godine

2 - Nije bio korisnik prethodne godine

1 - Nije bio korisnik


*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

+381 (0)11 3691-057

+381 (0)11 3691-015

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU LISTU KANDIDATA za dodelu studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu.

Studenti kojima je odobrena studentska stipendija, dužni su da odmah otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama.

Pretraga rezultata za studentske stipendije

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:

10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost

11 - Ispunjava uslove konkursa

00 - Ne ispunjava uslove konkursa

02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2

03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta

04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4

05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori

06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti

07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata

08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

 

IK*:

3 - Korisnik iz prethodne godine

2 - Nije bio korisnik prethodne godine

1 - Nije bio korisnik

 

*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

+381 (0)11 3691-057

+381 (0)11 3691-015

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU LISTU KANDIDATA za dodelu studentskih kredita za školsku 2022/2023. godinu.Studenti kojima je odobren studentski kredit, dužni su da odmah otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama.

Korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren kredit, dužni su da dostave Visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju, popunjen i overen Obrazac br. 6 - IZJAVA ŽIRANTA, (koji možete preuzeti ovde), kopiju važeće ili očitanu ličnu kartu žiranta i menicu popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6, a u skladu sa Ugovorom o studentskom kreditu najkasnije do 20.02.2023. godine.

Pretraga rezultata za studentske kredite

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage IU:

10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost

11 - Ispunjava uslove konkursa

00 - Ne ispunjava uslove konkursa

02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2

03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta

04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4

05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori

06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti

07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata

08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

 

IK*:

3 - Korisnik iz prethodne godine

2 - Nije bio korisnik prethodne godine

1 - Nije bio korisnik

*Navedeni elementi nisu za bodovanje

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015
studenti@unicreditgroup.rs