Detaljnije

Pretraga rezultata konkursa za studente i učenike

Na ovoj stranici možete ostvariti uvid u rezultate konkursa za dodelu studentskih i učeničkih kredita i stipendija.

  • Učenici - krediti
  • Učenici - stipendije
  • Studentii - krediti
  • Studentii - stipendije

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU listu kandidata za dodelu UČENIČKIH stipendija/kredita za školsku 2020/2021. godinu.

UČENICI kojima je odobrena UČENIČKA stipendija/kredit, dužni su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko ga nisu otvorili u prethodnim godinama.

Besplatan tekući račun za uplatu UČENIČKIH stipendija i kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke. Učenici koji su punoletni i poseduju ličnu kartu račun mogu otvoriti samostalno, uz prezentovanje đačke knjižice. Učenici koji su maloletni (bez obzira na to da li poseduju licnu kartu ili ne) račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje Izvoda iz matične knjige rođenih i djačke knjižice.

Ukoliko maloletno lice poseduje licnu kartu i došlo je sa roditeljom čije se ime nalazi u ličnoj karti nije potrebno donositi Izvod iz matične knjige rođenih.

Ukoliko je došao roditelj čije ime nije u ličnoj karti maloletnog deteta, Izvod iz matične knjige rođenih je neophodan.

Pretraga rezultata za učeničke kredite

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:
10 - Ispunjava uslove konkursa, boduje se i rangira
00 - Ne ispunjava uslove konkursa
02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2
03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta
04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4
05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori
06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti
07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata
08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

10- Stipendije #EU za tebe

IK*:
3 - Korisnik iz prethodne godine
2 - Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik

*Navedeni elementi nisu za bodovanje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015

Objavljeni rezultati predstavljaju KONAČNU listu kandidata za dodelu UČENIČKIH stipendija/kredita za školsku 2020/2021. godinu.

UČENICI kojima je odobrena UČENIČKA stipendija/kredit, dužni su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko ga nisu otvorili u prethodnim godinama.

Besplatan tekući račun za uplatu UČENIČKIH stipendija i kredita, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke. Učenici koji su punoletni i poseduju ličnu kartu račun mogu otvoriti samostalno, uz prezentovanje đačke knjižice. Učenici koji su maloletni (bez obzira na to da li poseduju licnu kartu ili ne) račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje Izvoda iz matične knjige rođenih i djačke knjižice.

Ukoliko maloletno lice poseduje licnu kartu i došlo je sa roditeljom čije se ime nalazi u ličnoj karti nije potrebno donositi Izvod iz matične knjige rođenih.

Ukoliko je došao roditelj čije ime nije u ličnoj karti maloletnog deteta, Izvod iz matične knjige rođenih je neophodan.

Pretraga rezultata za učeničke stipendije

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:
10 - Ispunjava uslove konkursa, boduje se i rangira
00 - Ne ispunjava uslove konkursa
02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2
03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta
04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4
05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori
06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti
07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata
08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

10- Stipendije #EU za tebe

IK*:
3 - Korisnik iz prethodne godine
2 - Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik

*Navedeni elementi nisu za bodovanje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015

Objavljeni rezultati predstavljaju Konačnu listu kandidata za dodelu studentskog kredita za školsku 2020/2021 godinu.

Studenti kojima je odobren studentski kredit, dužni su da odmah otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko račun nisu otvorili u prethodnim godinama.

Korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren kredit, dužni su da dostave Visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju, popunjen i overen Obrazac br. 6 – IZJAVA ŽIRANTA, (koji možete preuzeti ovde), kopiju važeće, ili očitanu ličnu kartu žiranta, i menicu popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6, a u skladu sa Ugovorom o studentskom kreditu, najkasnije do 20.02.2021. godine.

*Posle navedenog datuma, Obrazac br. 6 – IZJAVA ŽIRANTA, kopiju važeće, ili očitanu ličnu kartu žiranta, i menicu popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6, korisnici studentskog kredita mogu dostaviti na adresu:

UniCredit Banka
Tim za učeničke i studentske kredite i stipendije,
Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd

Pretraga rezultata za studentske kredite

 

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:
10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost
11 - Ispunjava uslove konkursa
00 - Ne ispunjava uslove konkursa
02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2
03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta
04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4
05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori
06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti
07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata
08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

IK*:
3 - Korisnik iz prethodne godine
2 - Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik

*Navedeni elementi nisu za bodovanje
Najniži broj bodova za odobreni studentski kredit je 9.51

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

+381 (0)11 3691-057

+381 (0)11 3691-015

Objavljeni rezultati predstavljaju Konačnu listu kandidata za dodelu studentskih stipendija za školsku 2020/2021 godinu.

Studenti kojima je odobrena studentska stipendija, dužni su da odmah otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko račun nisu otvorili u prethodnim godinama.

Pretraga rezultata za studentske stipendije

 

 

Legenda za oznake u rezultatima pretrage

IU:
10 - Ispunjava uslove konkursa, uz najvišu efikasnost u studiranju
00 - Ne ispunjava uslove konkursa
02 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 2
03 - Nepotpuna dokumenta, Lična karta
04 - Nepotpuna dokumenta, Ob. br. 4
05 - Nepotpuna dokumenta, Ugovori
06 - Nepotpuna dokumenta, Dokaz o nezaposlenosti
07 - Nepotpuna dokumenta, Više dokumenata
08 - Nepotpuna dokumenta, Ob. Br. 1

IK*:
3 - Korisnik iz prethodne godine
2 - Nije bio korisnik prethodne godine
1 - Nije bio korisnik

*Navedeni elementi nisu za bodovanje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.

+381 (0)11 3691-057

 

+381 (0)11 3691-015