Stanje kredita u otplati

Podaci na ovoj stranici se ažuriraju dva radna dana nakon uplate, bez obzira na to što je uplata evidentirana u sistemu banke.
  • Stanje kredita u otplati

Da biste ostvarili uvid u trenutno stanje kredita u otplati, molimo vas da prilikom prvog logovanja unesete broj vašeg Ugovora, kao i vaš JMBG broj, kao inicijalnu lozinku. Nakon unosa inicijalne lozinke, potrebno je da promenite ovaj parametar. Nakon promene lozinke, prilikom narednih logovanja je potrebno uneti broj Ugovora i novu lozinku. U slučaju da ne možete da pristupite podacima, molimo vas da posetite našu najbližu ekspozituru. Molimo Vas da obratite pažnju na to da Vaše uplate izvršene u prethodna dva radna dana nisu evidentirane na ovoj stranici, bez obzira na to što je uplata evidentirana u sistemu banke.

OBAVEŠTENJE: Usled tehničkih problema nastalih u petak 08.09.2017. molimo vas da prilikom inicijalnog logovanja koristite vaš JMBG kao lozinku. Nakon toga možete ponovo promeniti lozinku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati naš Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije, lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati,ili putem telefona i mejl adrese.
+381 (0)11 3691-057
+381 (0)11 3691-015