Skripta

UniCredit Banke

Paket računi UniCredit Banke

 •  Bez naknade za učenike i studente do 26. godine života
 •  Platne kartice
 •  mBanking expert mobilna aplikacija

Detaljnije

 • Paket računi UniCredit Banke

Kako do računa za studente i učenike?

Studenti kojima je odobren studentski kredit ili stipendija, kao i korisnici učeničkih kredita i stipendija, u obavezi su da posete najbližu ekspozituru UniCredit Banke i da otvore paket račun na koji će se uplaćivati studentski kredit ili stipendija.

Preporučeni paket račun za studente i učenike je paket račun Standard. U okviru ovog paket računa, na raspolaganju su:

 • Jedan tekući dinarski i devizni račun u izabranoj valuti
 • DinaCard i Mastercard debitna kartica
 • Elektronsko i Mobilno bankarstvo
 • SMS Card Alarm
 • Račun oročenog depozita u valuti tekućeg računa

Za otvaranje tekućeg računa, studentima su potrebni lična karta i indeks na uvid.


Učenici račun mogu otvoriti samostalno, ili uz prisustvo jednog roditelja, uz prezentovanje đačke knjižice i lične karte.
Učenici koji su maloletni (bez obzira na to da li poseduju ličnu kartu ili ne) račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje Izvoda iz matične knjige rođenih i đačke knjižice.

Naknada za održavanje paket računa Standard se ne neplaćuje studentima do 26. godine života.

Prednosti paket računa za student i učenike

Paket računa Standard obezbeđuje jednostavan i siguran način za raspolaganje sredstvima.

Pored isplata kredita i stipendija, moguć je prijem ili uplata sredstava na račun i obavljanje transakcija kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Uz pomoć platnih kartica možete obaviti plaćanja na širokoj mreži POS terminala ili obaviti podizanje gotovine na bankomatima UniCredit Banke u zemlji bez nadoknade, kao i povoljnije uslove na svim bankomatima UniCredit Grupe širom Evrope.

Paket račun uključuje elektronsko i mobilno bankarstvo. Mobilna aplikacija omogućava uvid u sve transakcije u svakom trenutku, a štedi i vreme. Možete napraviti šablon za plaćanje, poput prijave ispita, koji možete koristiti prilikom svakog sledećeg plaćanja. Naša mobilna aplikacija omogućava i podizanje gotovine na bankomatima uz pomoć mKeš opcije, čak i kada nemate platnu karticu.

REČNIK OSNOVIH POJMOVA

 • PAKET RAČUN – Tekući račun u banci preko kojeg možete obavljati sve novčane transakcije kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
 • DEBITNA KARTICA – Omogućava Vam da u zemlji i inostranstvu plaćate robu i usluge na bilo kom prodajnom mestu, podižete novac na bankomatima i proveravate stanje na Vašem računu.
 • POS (POINT OF SALE TERMINAL) – Elektronski terminal koji, postavljen na prodajnom mestu, omogućava plaćanje robe i usluga.
 • ATM – BANKOMAT – Omogućava podizanje novca sa računa 24 časa dnevno u zemlji i inostranstvu.
 • ELEKTRONSKO BANKARSTVO – Vam omogućava da plaćanja obavljate sa bilo kog računara, u bilo kojoj zemlji na svetu.
 • MOBILNO BANKARSTVO – Vam omogućava da plaćanja obavljate putem mobilnog telefona, bez obzira na lokaciju na kojoj se nalazite, 24/7.